Fokusgrupp Kvalitet - Hur vet du att ni gör det ni ska?

Utan spaning ingen aning” är ett uttryck som många känner igen.

Att följa upp är ett sätt att bry sig både om verksamheten och om individerna samtidigt som det ger fokus till det man vill ska ha fokus. I lägen där det är lite stökigt av olika anledningar, förändring, utveckling, oklarheter med mera kan var anledningar som gör att det upplevs stökigt i verksamheten, är det viktigt att följa upp både för att hålla produktiviteten uppe samt skapa klarhet framåt. Stökighet kan komma från andra håll i livet, smittar då känslomässigt och påverkar då verksamheten indirekt.

Beslut bör ha faktamässiga beslutsunderlag med god kvalitet och att mäta ger tydlighet bland annat kring måluppfyllnad, att man gör det som är tänkt, att man rör sig i rätt riktning och att man gör det som bidrar till produktivitet.

Lika viktigt att veta att man gör det man ska är det att skapa ett tidigt varningssystem för korrigerande åtgärder innan det gått för långt.

Hur gör man detta då?

Välkommen till Fokusgrupp Kvalitet, där vi tillsammans med Tradewell lär oss följa upp vår verksamhet på ett effektivt och sakligt sätt.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-09-13 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-09-13 kl. 12:00

Plats: Kalaskoket Fasetten AB

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp