Fokusgrupp Kvalitet - CSR Hållbart företagande

Vad vinner jag och vårt företag med ett CSR-arbete?

CSR Västsverige,Sveriges största sektors överskridande hållbarhetsnätverk, visar vilka drivkrafterna är att arbeta med hållbart företagande. Vad kan samhällsnyttan vara och framför allt, hur kan det skapa värde för er verksamhet. Att förstå hur ert företag kan minska era risker och öka er positiva påverkan på omvärlden, är att hitta nycklar till en långsiktig verksamhetsutveckling.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete handlar om att framgångsrika verksamheter ska hålla över tid. De behöver då både attrahera och behålla rätt kompetens. Kompetens som idag inte bara vill veta vad företaget gör, utan också varför de gör det.

Under fokusgruppen går Anna Simmons CSR Västsverige, igenom grunderna i hållbart företagande och ger inspiration om hur ni kan arbeta både strategiskt och operativt med hållbarhet i er verksamhet. Tillsammans får ni också börja jobba med hur hållbarhetsfrågorna kan lyfta er verksamhet och skapa värde för samhälle, människa och miljö.

Välkommen Fokusgrupp Kvalitet och CSR Västsverige som denna gång bjuder in till en fokusgrupp om hållbart företagande

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-05-24 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-05-24 kl. 12:00

Plats: Deltagarbaserat

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp