Fokusgrupp Affärssystem – Produktionsplanering

Att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt, är en utmaning oavsett affärsområde.


Uppplägget bygger på ett samarbete med Monitor ERP System då det är den leverantör allra flest av våra medlemsföretag använder sig av och som jobbar mycket mot tillverkande industriföretag.

Ur innehållet:

* Gå igenom produktionsplanering och hur man arbetar med tillverkningsplaner, körplaner, beläggning etc samt hur man påverkar hur tillverkningsordrarna skall starta. Även hur man planerar om sin produktion vid exempelvis leveransförseningar samt släp kommer att visas och hur man kan gå tillväga för att kunna få fram en huvudplan med verklighetsförankring.

*I samband med produktionsplanering kommer man även beröra olika delar i tillverkningsmodulen som påverkar tillverkningsplaner som produktionsgrupper, produktionskalendrar, beredning, orderläggning, beläggningsplaner och körplaner.

*Även skillnader mellan G4 och G5 kring produktionsplanering kommer att visas

Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusgruppsträff, planerad till våren 2020.

Välkommen på Fokusgrupp Affärssystem med temat produktionsplanering.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-12-06 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-12-06 kl. 12:00

Plats: Dalslands folkhögskola

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp