Fokusgrupp Affärssystem – Planering och beläggning i Monitor

Det är en utmaning, oavsett affärsområde, att hantera sitt affärssystem på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi ser ett stort behov hos våra medlemsföretag att jobba med detta utifrån den tillverkande industrins perspektiv. Vi erbjuder därför löpande fokusgruppsträffar där vi behandlar flera olika ämnen inom området affärssystem över tid, i syfte att ge långsiktigt lärande till våra medlemsföretag.

Ur innehållet:

* Gå igenom beläggningsplaneringen på olika planeringsnivåer i tillverkningsmodulen.

* Hur får man fram en huvudplan med verklighetsförankring när det gäller ledtider och operationstider? Den ska också ge bra förutsättningar för bra underlag till körplaner och behovsplanering.

* I samband med beläggningsmodellen kommer man även beröra olika delar i tillverkningsmodulen, denna påverkar beläggningsplaneringen så som produktionsgrupper, produktionskalendrar, beredning, orderläggning, beläggningsplaner och körplaner.

Skillnader mellan G4 och G5 kring beläggningsmodellen kommer att visas. Avslutningsvis kommer deltagarna gemensamt att få avgöra rubrik och inriktning på nästa fokusgruppsträff, planerad till hösten 2019.

Välkommen på Fokusgrupp Affärssystem med temat planering och beläggning.

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-03-15 kl. 09:00

Slutdatum: 2019-03-15 kl. 12:30

Plats: Restaurang Kärranäs, Uddevalla

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp