Fokusgrupp Special Teknikworkshop - Smartare möten

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras.

MEET-modellen bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten skall planeras.

Syftet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande.

Målet med workshoppen är att få inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation. Reflektera gärna i förväg kring de möten ni har på ert företag och hinder och möjligheter för effektivare kommunikation.

Föreläsaren Per Gullander arbetar med forskning på Swerea IVF för mer effektivt och flexibelt arbetssätt för utveckling och förändring av produktionsystem. Fokus är på metoder för produktionssimulering, komplexitetsanalys och kompetenshantering.

Övrigt

Teknikworkshoppar ger möjlighet för industriella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Konceptet är utvecklat och utprovat inom Produktion2030s Instrument SMF och har utvärderats med positivt resultat. Upplägget och genomförandet koordineras av RISE IVF tillsammans med IUC Sverige och arrangeras av IUC-bolagen regionalt över hela landet.

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-12-05 kl. 12:00

Slutdatum: 2018-12-05 kl. 17:00

Plats: Bohusläns museum

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp