Fokusgrupp Sälj & Marknad - Nya affärer genom innovations- och utvecklingsprojekt

Vilka möjligheter finns för små och medelstora företag att delta i innovations- och utvecklingsprojekt som ger tillgång till kompetenser på andra företag, institut, akademi och offentlighet?

Wargön Innovation och Jaba Group berättar hur engagemang i innovations- och utvecklingsprojekt kan ge mångdubbelt tillbaka, både i det egna arbetet och för framtida nya affärer.

Välkommen på Fokusgrupp Sälj & Marknad som denna gång sätter innovation och utveckling i fokus!

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-01-19 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-01-19 kl. 12:00

Plats: IUC Väst AB

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp