Fokusgrupp Produktion - Långsiktiga Lean-resultat

Ett företag med 70 anställda lyckades förbättra resultatet från 3 Mkr till 14 Mkr inom 12 månader utan investeringar!

På den här träffen möter vi Ola Johansson från Part Development AB. Han förmedlar om vikten av att skapa en förståelse för vad som krävs för att uppnå önskade hållbara resultat med sitt Lean arbete.
Många verksamheter som valt Lean som strategi krånglar till detta arbete alldeles för mycket och börjar oftast i fel ände. Om man verkligen ska uppnå resultat är det enormt viktigt att man som ett första steg säkerställer att organisationens alla medarbetare vet vad som förväntas varje dag.
Att man på ett tydligt sätt ser kopplingen mellan de förbättringar som genomförs och de övergripande målen. När denna effektiva struktur finns på plats och fungerar så kan steget därefter vara att applicera Lean som förhållningssätt för att kunna nå de riktigt höga höjderna.

Välkommen på Fokusgrupp Produktion med fokus på ett långsiktigt Lean-arbete.

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-12-07 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-12-07 kl. 12:00

Plats: Fasetten

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp