Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Hur tänker banken eller annan finansiär?

Finansiering av företagets kapitalbehov i olika faser tar oftast mycket tid för företagen.

Finansiering av företagets kapitalbehov i olika faser tar oftast mycket tid för företagen. Genom att skaffa sig kunskap om hur banker och andra finansiärer gör sina bedömningar kommer du att spara tid och lättare få tillgång till det kapital bolaget behöver. Så förbättrar du företagets möjligheter till en optimal finansieringslösning!

På den här träffen ska vi gräva ner oss i hur du som ägare och/eller företagsledare underlättar finansieringen och att ni får tillgång till rätt typ av finansiering för den expansion ni står inför.

Vi kommer att gå igenom:

Vilken information ska jag förse kreditgivarna med för att skapa en konstruktiv dialog?
Hur kan mitt företag få tillgång till en långsiktig finansieringslösning som underlättar genomförandet av våra expansionsplaner?
Hur kan man resonera kring det personliga risktagandet i samband med upptagning av krediter?

Denna träff leds av Helena Åberg och Britt-Marie Bergfalk, Almi Väst, som båda har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med små företags finansiering.

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-11-16 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-11-16 kl. 12:00

Plats: Bohusläns museum

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp