Fokusgrupp Kvalitet - Hållbart företagande

Hur skapa möjligheter och hantera risker inom en föränderlig omvärld?

Vi bjuder in dig till vår Fokusgruppträff där vi kommer att berätta om den senaste utvecklingen inom riskhantering.
Omvärlden är i ständig förändring och detta ställer höga krav på flexibilitet och omvärldsbevakning. Digitalisering, nya lagkrav och regler, globalisering och handelskrig är bara några av de aktuella frågor som på ett eller annat sätt påverkar vårt företagande. Det är därför avgörande att kunna diskutera praktiskt och på ett pragmatiskt sätt arbeta med lämpliga verktyg för att skapa möjligheter till ökad lönsamhet samt minska risken för kostsamma utmaningar.

Riskhantering är ett viktigt affärskritiskt verktyg inom många branscher med kommande hastiga svängningar och förändringar vilket skapar såväl stora möjligheter samt stora risker. En vanlig fråga är hur man kan sikta på att bli ett framtida hållbart företag, och samtidigt behålla sin lönsamhet.

Denna gång har vi bjudit hit Henrik Frössling via Spira Group Utbildning AB, för att berätta om problemställningar och se möjligheter inom praktisk riskhantering. Henrik är en van föreläsare med en lättsam stil och har praktiska erfarenheter i olika verksamheter; exempelvis från mindre SME och ägarledda bolag till stora globala koncerner samt konsultverksamhet inom RiskMaturity.


Ni får även med er några praktiska exempel på verktyg på hur man kan skapa möjligheter och att arbeta vidare med att hantera risker strukturerat i er organisation.


Kalenderinformation

Startdatum: 2018-11-23 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-11-23 kl. 12:00

Plats: Quality Hotel Vänersborg

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp