Fokusgrupp Kvalitet - Automatisk kvalitetskontroll

Kvalité säkrar man på många sätt och något som blir mer och mer populärt och kostnadseffektivt är automatisk kvalitetskontroll med hjälp av tex Visionteknik.

Dagens produktionsanläggningar går mer och mer mot automatisering och en effekt av det är att färre och färre personer faktiskt ser och befattar sig med produkterna under produktionsflödet. Samtidigt innebär kvalitetsbrister i ett automatiserat flöde oftast stora kostnader om man inte upptäcker dessa i tid. Ett sätt att lösa detta är automatiska kvalitetskontroller av produkterna och denna teknik blir bara bättre och bättre samtidigt som den blir mer och mer kostnadseffektiv!

Välkomna till Fokusgrupp Kvalitet som denna gång ska titta på automatiserad kvalitetskontroll. Till vår hjälp har vi Tommy Svedlund, VD på Swedvision.

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-02-09 kl. 09:00

Slutdatum: 2018-02-09 kl. 12:00

Plats: Kalaskoket Fasetten AB

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp