BAM - Bättre arbetsmiljö

Vi erbjuder i samarbete med Nercia utbildning en 3 dagars BAM utbildning.

Alla behöver en grundutbildning i arbetsmiljö! Denna tredagarskurs har direkt påverkan på hur frisk och hälsosam din arbetsplats kan bli. Genom att upplägget är förankrat i vardagen kan du direkt tillämpa dina nyvunna kunskaper på hemmaplan. Utbildningen består av föreläsningar, fallstudier och grupparbeten. Hemuppgifter att fundera vidare på ges mellan utbildningstillfällena, för att kunskapsinhämtningen ska bli extra effektiv och förankrad på arbetsplatsen.MålgruppChefer/arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöansvariga samt medlemmar i arbetsmiljö- och skyddskommittéer.

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-11-12 kl. 08:00

Slutdatum: 2018-11-19 kl. 16:00

Plats: OSO Manufacturing AB

Taggar: utbildning, utbildningar,