Teknisk renhet och Tvätteknik

Aktuell kurs hos NYLI Metrology i Uddevalla

­

Kursen vänder sig till produktionschefer, produktionstekniker, underhållsansvariga, konstruktörer, operatörer, kvalitetsansvariga samt miljöansvariga som vill bättra på sina kunskaper inom teknisk renhet och komponentrengöring.


Kursens mål är att ge deltagarna en klar bild av vad som går att åstadkomma med de beskrivna teknikerna. Erfarenheter från andra företag beskrivs. Vad är tillräckligt rent? Specificerad renhet gällande komponenters ytor enligt noga angivna krav blir allt vanligare.

För mer information och anmälan se NYLI Metrologys hemsida!

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-04-06 kl. 09:00

Slutdatum: 2017-04-06 kl. 16:00

Plats: NYLI Metrology, Uddevalla

Taggar: teknisk renhet, tvätteknik,