Svensk fordonsindustri och Brexit

Välkommen till ett samtal med EU- och handelsminister Ann Linde.

I en internationell jämförelse är Sverige unikt genom sin globala och innovativa fordonsindustri, som genererar en halv miljon arbetstillfällen. Sverige tillhör också de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. Totalt beräknar man att den svenska fordonsindustrins export är värd 180 miljarder kronor - motsvarande 12% av Sveriges totala export.

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stor påverkan på alla sektorer i Sverige. Fordonsindustribranschen bidrar idag mycket till det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Storbritannien. Regeringen är därför intresserad av att höra hur branschen förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handeln och EU-samarbetet.

Anmälan

Senast 15 september till ud.hi-konferens@gov.se

Varmt välkomna!

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-09-29 kl. 09:00

Slutdatum: 2017-09-29 kl. 11:00

Plats: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Taggar: brexit, fordonsindustri, eu, EU-minister, handelsminister, Ann Linde, export,