Fokusgrupp Personal & Ekonomi - MEET2, Effektivare möten

I samarbete med projektet MEET2 erbjuder vi en workshop kring effektivare möten!

I samarbete med projektet MEET2 erbjuder vi en workshop kring effektivare möten! För alla typer av arbete behövs möten i olika former för att planera, följa och styra arbetet. Men den industriella utvecklingen vi ser nu ställer allt högre krav på de möten som genomförs på företagen; produkter och system blir allt mer komplicerade, fler människor behöver involveras för att förstå och beslut behöver fattas snabbare. Hur görs detta effektivt? Hur behöver organisations- och informationsstrukturer utvecklas för att öka engagemang, informations- och kunskapsspridande i organisationen? Denna workshop syftar till att skapa effektivare smartare möten med MEET-modellen som grund.

klicka här! för mer information och agenda.

Kalenderinformation

Startdatum: 2017-04-27 kl. 10:30

Slutdatum: 2017-04-27 kl. 16:00

Plats: Forsbacka Golfklubb

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp