Fokusgrupp Sälj & Marknad - Offertteknik och taktik!

Sälj är en avancerad process och många saker går att fila på.

Anders Ohlson är bl.a. styelseordförande för Dalspira mejeri AB och har ett gediget förflutet inom försäljning och företagsledning. Tillsammans med honom ska vi titta på olika aspekter i säljprocessen, utformning av offerten rent layoutmässigt och taktiken runtomkring - allt i syfte att öka chansen att få affären!

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-11-18 kl. 09:00

Slutdatum: 2016-11-18 kl. 12:00

Plats: Bohusläns museum

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp