Fokusgrupp Produktion - Teknikworkshop, produktion 2030

Inom projektet ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” (även kallat SAPPA: Service Architecture for Product and Production Availability) studeras hur molnbaserade lösningar kan utvecklas för att förbättra tillgängligheten för produkter och produktionssystem.

På den här fördjupade fokusgruppen inom Produktion genomför vi tillsammans med Swerea en teknikworkshop för att sprida kunskaperna man gjort sig inom ovan nämna projekt. I det aktuella fallet har man fokuserat på att samla in stora mängder data från hydraulsystem via sensorer. Med hjälp av denna data kan man analysera driftstatus, behov av underhåll men även se hur systemet används över tiden - allt via sin dator. Möjligheterna med denna teknik som ibland går under det övergripande begreppet "IoT" (Internet of Things) är enorma och vi har bara skrapat på ytan på nya tjänster som kan komma att erbjudas. För mer information kontakta Olle

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-10-28 kl. 09:00

Slutdatum: 2016-10-28 kl. 15:00

Plats: IUC Väst AB

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp