Fokusgrupp Personal & Ekonomi - Hur mycket bank är vi?

I många branscher springer faktureringstiderna iväg.

Idag är det inte alls omöjligt med både 60,90 och tom 120 dagars faktureringstider. Hur påverkar det här oss som företag? Vilka faktureringstider har vi själva mot våra leverantörer och hur stor "differens" finns det däremellan? Är det en stor skillnad mellan faktureringstid till kund och leverantör innebär detta att vi ständigt lånar ut pengar till våra leverantörer, vad kostar det oss? En annan sak att komma ihåg är också att en alltför stor skillnad i faktureringstid också innebär ett mycket större kapitalbehov och kan leda till likviditetsproblem.

Kalenderinformation

Startdatum: 2016-10-14 kl. 09:00

Slutdatum: 2016-10-14 kl. 12:00

Plats: Munkedals Herrgård

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp