Fokusgrupp Produktion Teknikworkshop - Automatisering inom materialförsörjningskedjan

Stärkt konkurrenskraft genom automation - från lager till slutmontering.

Små och medelstora företag spelar en viktig roll för svensk industris konkurrenskraft. Produktion2030 har som mål att förny och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar vi till att Sverige förblir ett attraktivt produktionsland. På så sätt skapar vi tillsammans tillväxt och välfärd i Sverige.

På denna teknikworkshop erbjuder vi information kring AKTA - Automation of Kitting, Transport and Assembly som ingår i Produktion2030:s styrkeområde Människan i produktionssystemet. Under workshopen kommer vi att gå igenom  frågeställningarna grund till intresset för automation, er tillämpning idag samt planer inför framtiden.

Ökad automatisering

För att förbli konkurrenskraftiga inom svensk produktion måste företagen tillämpa smart automation på alla nivåer. Målet med AKTA är att öka användning av automatisering inom materialförsörjningskedjan, från lager till slutmontering. Strategiska beslut och transparens måste prioriteras för att minksa suboptimeringar mellan dessa avdelningar.

Hög flexibilitet

Den ökade efterfrågan på masskundsanpassade produkter ger behov av hög flexibilitet genom hela materialhanteringskedjan. AKTA syftar till att skapa mer dynamiska produktionssystem som är lätta att ändra beroende på volym och varianter av produkter. Detta genom att kunna välja olika grad av automatisering i de fyra områdena lager, kit-plockning, transport och slutmontering. Fysiska automationstrender mot kollaborativa arbetsplatser kommer att preciseras genom att använda olika robotlösningar. Dessutom kommer smarta transportlösningar, flexibla monteringsstationer och kognitiv automation utvärderas.

Resultat

Resultatet kommer att leda till ökad flexibilitet, minskade ledtider, ökad kvalitet, gemensam strategi, automation från lager till slutmontering och ett mer dynamiskt produktionssystem.

Praktisk information

Målgrupp: Ledning och produktionsansvariga

Agenda
08.30 - 08.45  Fika
08.45 - 09.00  Inledning och presentation av AKTA-projektet
09.00 - 09.30  Presentation av deltagare och deras verksamheter
09.30 - 10.30  Presentation av resultat från AKTA
10.30 - 11.15  Fika samt diskussion i smågrupper
11.15 - 12.00  Presentation från grupperna
12.00 - 12.30  Företagen presenterar sina nästa steg
12.30 - 12.45  Summering och avslutning
12.45 - 13:30  Lunch

Träffen är kostnadsfri.

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan!

För avanmälan efter sista anmälningsdatum eller utebliven avanmälan debiteras 300 kr.

 

Välkommen på Teknikworkshop!

 

     

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2019-10-18 kl. 08:30

Slutdatum: 2019-10-18 kl. 13:30

Plats: Deltagarbaserat, plats meddelas senare