Fokusgrupp Produktion - Kollaborativa robotar och CE-märkning

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Allteftersom robotisering och automatisering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kollaborativ robot.

Traditionella robotceller står bakom skyddsväggar och på samma fysiska plats hela tiden. De utför också i princip samma sak under en längre period.

Kollaborativa robotar ger andra möjligheter, de förväntas ställa om snabbt och kunna utföra många olika uppgifter. Det är inte helt ovanligt att dom också flyttas från en plats i verksamheten till en annan. Dessutom saknas fysiska säkerhetsburar eftersom roboten automatiskt ska stanna vid beröring.

Grunder och utmaningar

Denna fokusgrupp tittar vi närmare på CE-märkningens grunder och fokuserar på utmaningarna med kollaborativa robotar. Vi kommer översiktligt gå igenom direktiv, standarder, sammansatta maskiner och såklart ombyggnad av utrustningar. Till vår hjälp har vi JL Safety som arbetar med dessa frågor dagligen.

Agenda

09.00    Kort inledning och information om Robotlyftet
09.10     Föreläsningspass 1
10.00     PAUS
10.10      Föreläsningspass 2
10.30     Frågestund & diskussion
10.55     Avslutning och utvärdering

Anmälan

För anmälan klicka här.

Träffen är kostnadsfri men för utebliven avanmälan efter sista anmälningsdatum debiteras 300 kr.
 

Välkommen!

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2021-03-09 kl. 09:00

Slutdatum: 2021-03-09 kl. 11:00

Plats: Digitalt

Taggar: fokusgrupp, kollaborativ robot, ce-märkning, standard, direktiv,