Mer information och anmälningsformulär för fokusgruppen hittar ni här: Till fokusgruppen >>

Fokusgrupp Produktion - Tema layout

Att stå inför en nybyggnation, utbyggnad eller justering av befintlig lokal skapar många funderingar om hur man ska ta sig an utmaningen så effektivt som möjligt.

Vi samlar nu ihop ett antal företag där layoutfrågan lyfts för att skapa fler perspektiv kring frågorna och ta lärdom av varandra. Syftet är att identifiera aktuella behov för att sedan erbjuda teman kring layout med rätt kompetens och kunskap

Målet med gruppen är att:

- identifiera behov

- ni får med er något att arbeta med hemma

- allas frågeställningar har tagits upp

- ta fram en plan på hur vi går vidare med frågorna

IUC Väst är numera även en huvudpart i Produktionstekniskt centrum (PTC). Tillsammans med en av huvudparterna Innovatum Science Park startar vi nu upp en grupp inom Produktion där vi pratar om layouter.

Gruppen sker online pga rådande omständigheter med Covid-19. En länk skickas ut några dagar innan.

Välkomna!

Till fokusgruppen >>

Kalenderinformation

Startdatum: 2020-05-14 kl. 08:30

Slutdatum: 2020-05-14 kl. 12:00

Plats: Online via Teams

Taggar: Fokusgrupper, Fokusgrupp