Coachning & Ledarskapsutveckling

Arbeta med förändringsledning genom coachning och kommunikation som en aktiv del i ditt ledarskap.

eDIT - ett Dalsland i Tillväxt arrangerar en kurs i Coachning & Ledarskapsutveckling under två tillfällen, 14 och 28 november. Kursen vänder sig till dig som arbetar med projektledning och/eller har någon form av personalansvar och som vill förbättra ditt ledarskap.

Under dessa kursdagar ges tillfälle att reflektera tillsammans med andra och utforska det egna förhållningssättet till kollegor och medarbetare under två förmiddagar. Kursen ger inblick i hur vi kan arbeta med förändringsledning genom coachning och kommunikation. Ni får under dessa tillfällen en inblick hur ni kan hantera coachning och feedback på ett naturligt sätt i er vardag. Hur du som ledare och medarbetare kan få verksamheten/företaget att växa genom att jobba med att lyfta varandra och skapa en positiv anda. Utvecklas i ditt arbete och förbättra ditt ledarskap.

Anmälan och information

På denna sida hittar du mer information och anmäler dig.

Kursen arrangeras av eDIT - ETT DALSLAND I TILLVÄXTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kalenderinformation

Startdatum: 2018-11-14 kl. 08:30

Slutdatum: 2018-11-28 kl. 12:30

Plats: Dalsland, plats meddelas senare