Produktionsplanering – Det börjar i värdeflödet del 1

Fokusgrupp, en väl fungerande produktionsplanering är A och O när ett företag ser över sin effektivitet i produktionen.

Värde

Det börjar i värdeflödet

En väl fungerande produktionsplanering är A och O när ett företag ser över sin effektivitet i produktionen. Många företag har unika produkter i varierande volymer och parallella flöden vilket gör att det inte alltid är tydligt hur den effektivaste planeringen faktiskt ska lösas.

I denna första del i en serie av två fokusgrupper kommer fokus ligga på nuläge. Ett väl beprövat sätt att kartlägga sitt nuläge är att göra en värdeflödesanalys. På denna träff sker en teoretisk genomgång av grunderna samt en praktisk del där deltagarna själva får börja kartlägga sin verksamhet.

Att skapa en företagskultur där vi mäter våra avvikelser, berättar om våra misstag och ser dem som en möjlighet till förbättring, hur gör man det?

Avvikelserna är en grundbult i ett sunt och systematiskt förbättringsarbete där alla medarbetare ges möjlighet att inte bara utföra sitt arbete utan också förbättra det – varje dag.

Visst låter det intressant? Vi delar erfarenheter och ger varandra tips under en förmiddag i december.

 

Gästföreläsare

Michael Bergström är utbildare på GTC med både industriell och pedagogisk erfaren.

Michael har genom åren specialiserat sig inom produktionsteknik, Lean Production och med stort intresse att kompetensutveckla och undervisa i olika tidsmätningssystem, värdeflödesanalyser och beräkning av genomlopps tider i produktionsprocesser.

 

Michael Bergström utbildare på GTC
Michael Bergström utbildare på GTC

Syfte

Ökad förståelse vad som påverkar produktionsplaneringens komplexitet samt ge verktyg för att hitta vägar att göra sin egen verksamhets produktionsplanering mer effektiv.

Mål

Ökad förståelse och kunskap om produktionsplanering.

Upplägg

Föredragande del kring hur en värdeflödesanalys kan bidra till bättre kunskap och ökad förståelse kring produktionsplanering. Hur man gör en värdeflödesanalys samt exempel på hur en sådan kan se ut.

Agenda

8:30-09:00 - Kaffe och macka

09.00 – 10.30 Avvikelser som förbättringskälla

  • Dagliga misstag/avvikelser – dagliga förbättringar
  • Kvalitetsverktyg och metoder
  • Engagemang och glädje!

10.30 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.45 Workshop

  • Vi delar erfarenheter och ger varandra tips för fortsatt utveckling av egen verksamhet

11.45 – 12.00 Summering

Målgrupp 

Alla medlemmar är välkomna och det är gratis att delta!

  • Produktionschef
  • Produktionsledare
  • Produktionsplanerare
  • Teamledare
  • Kvalitetssamordnare

Praktiskt 

Dag: Onsdag 6 december

Tid: 09.00-12.00

Plats: Kalasköket Fasetten, Kardanvägen 37, 461 38 Trollhättan

Övrigt: Från 8.30 serveras kaffe/te och smörgås

Övrigt

Fokusgruppen Det börjar i värdeflödet - del 2  genomförs den 17 januari - klicka på knappen nedan för mer information!

Anmälan

Anmäl dig idag för att få ökad kunskap!

Frågor

Har du frågor eller funderingar?                        Kontakta Kristina eller Camilla!

Lena André Olsson

Lena André Olsson

Industriutvecklare

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare

Kategori: Fokusgrupp

Plats: Kardanvägen 37, 461 398 Trollhättan

Datum: 2023-12-06 09:00 - 12:00