Grundläggande chefsutbildning

Med vår grundläggande chefsutbildning får du den kompetens du behöver för att få en bra start i din nya roll som ledare.

Utbildning

Som ny chef på ett företag är det viktigt att vara ansvarstagande, inlyssnande och rättvis, samt se varje individ och fungera som en förebild för sina medarbetare. Det är ett enormt viktigt uppdrag som kräver rätt verktyg – struktur, ledarskap och tålamod.

Med vår grundläggande chefsutbildning får du den kompetens du behöver för att få en bra start i din nya roll som ledare.

Målgrupp

Chefsutbildningen vänder sig till dig som är ny som chef eller strategiskt ansvarig, har personal- och budgetansvar eller som har varit chef ett tag, men inte hunnit gå någon chefsutbildning tidigare. Du kanske behöver lära dig grunderna i att leda, motivera eller kommunicera med dina medarbetare.

Efter avslutad chefsutbildning kommer du som ledare att ha de verktyg du behöver för att kunna skapa engagemang, hantera konflikter och forma ett fungerande och framgångsrikt ledarskap.

Som ledare ska du kunna motivera och få dina medarbetare att växa i sina roller – och där är du som chef en avgörande faktor.

Teori och praktik

För att du som chef ska kunna applicera erfarenheter och kunskaper på verkliga situationer kopplas utbildningens innehåll till deltagarnas verklighet. 

Under chefsutbildningen varvas teori med praktiska övningar som exempelvis ledarskap, medarbetarsamtal, konflikthantering samt presentationsteknik och avslutas med att du får göra en unik handlingsplan för din vidareutveckling som chef.

Individuell uppföljning

Det finns även möjlighet att komplettera utbildningen med en individuell uppföljning av handlingsplanen under tre månaders tid. Du får då ytterligare tre timmar coachande samtal tillsammans med en av våra professionella coacher.

Detta ingår i utbildningen

 • En introduktion till arbetsrätt
 • Ledarskap som chef
  – Att gå från att vara en i ”gänget” till att bli chef
  – Synen på min roll. Vad finns det för förväntningar?
  – Chefskap – ledarskap
  – Motivation, vilja och drivkrafter
  – Coachning som metod
  – Feedback som kraftfullt verktyg
 • Hur hänger vision, affärsidé, strategi, kompetensplan och medarbetarsamtal ihop?
 •  Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Företaget/organisationens återkommande aktiviteter som chef
 • Konflikthantering och svåra samtal
  – Vad är en konflikt?
  – Att gå från destruktiva konflikter till konstruktiva konflikter.
  – Vad kan jag tänka på i konflikter?
 • Grupputveckling
  – Hur skapas det effektiva teamet?
  – Hur får jag medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa?
 •  Presentationsteknik

Kursledare

Inger Wallenius

Inger är beteendevetare och psykosyntes-coach och har sitt fokus på konflikthantering i företag och organisationer.

Hon gör även arbetsmiljöutredningar och utredningar kring kränkande särbehandling. Hon har en bakgrund som systemvetare och har under 20-års tid arbetat i IT-branschen, varav 12 år som chef och ledare.

Sin breda kompetens och livserfarenhet använder hon i sitt arbete för att utveckla företag och människor.

Magnus Wallenius

Magnus arbetar med konflikthantering och med människor i kris.

Han är jurist och beteendevetare med erfarenhet från domstol, advokatbyrå, chefskap och som medlare vid brott samt från samtalsmottagning där han möter människor i kris.

Han har en lång erfarenhet att arbeta med konflikter såväl operativt, konsultativt som genom utbildning.

Inger och Magnus Wallenius
Inger och Magnus Wallenius

Praktiskt

Utbildningsdatum:

Torsdagen den 9 november 
Onsdagen den 15 november 
Torsdagen den 23 november 
Torsdagen den 30 november 

Tid: Kl. 09:00 – 16:00

Plats: IUC Västs kontor på Nohabgatan 12B, Innovatum District, Trollhättan

Parkering: Det kan vara svårt att hitta parkering - var ute i god tid!
Se parkeringskarta här!

Kostnad

Medlemspris: 14 900 kr

Ej medlem i IUC Väst: 16 900 kr

Kurspriset avser kurs och kursdokumentation, moms tillkommer.

Fika och lunch ingår i priset.

Betalning

Kursavgiften faktureras av oss två veckor före kursstart. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto.

Anmälan och bekräftelse

Du anmäler dig till kursen genom att trycka på knappen ovan.

Vi bekräftar din anmälan omgående via mejl. Skulle kursen vara fulltecknad kontaktar vi dig och föreslår ett annat kurstillfälle. Vi rekommenderar dig att vara ute i så god tid som möjligt.

Kallelse

Cirka 1 vecka före kursstart sänder vi en kallelse med uppgifter om tid och plats m.m.

Avbokning / återbud / ersättare

Om du av någon anledning får förhinder att delta i kursen kontakta snaras Kristina eller Linda - se deras kontaktuppgifter längre ner!

Ordinarie avbokningsregler

Avbokning:
14-8 dagar före kursstart debiteras 50% av kurspriset
7-1 dagar före kursstart debiteras 100% av kurspriset

Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att sända ersättare - meddela IUC Väst vem som kommer i stället.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Kristina eller Linda!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kursintyg

Som bevis på att du gått en utbildning hos oss får du alltid ett kursintyg.

Reservation för ändringar

Om en utbildning har för få deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp kursstarten eller ställa in kursen. Samma sak gäller vid sjukdomsfall om det inte går att ordna lämplig ersättare för utbildare. Vid inställande av kurs återbetalar vi kursavgiften.

Vi svarar inte för övriga kostnader beroende på inställande av kurs. Vi reserverar oss likaså för ändringar beträffande lokal, litteratur och utbildare.

Nöjdkundåtagande

Vi strävar efter att alla deltagare ska vara nöjda med kursens genomförande. Om du, mot förmodan, inte skulle vara nöjd erbjuder vi plats på samma utbildning vid ett senare tillfälle.

Kategori: Utbildning

Plats: IUC Västs kontor på Nohabgatan 12 B, byggnad 31, Innovatum District, Trollhättan

Datum: 2023-11-09 09:00 - 16:00