Alkohol, droger och andra missbruk, misskötsamhet eller sjukdom?

Fokusgrupp - Vad har du som arbetsgivare för ansvar att hantera alkohol och droger?

Policy

Gästföreläsare

Christer Skogberg har arbetat som arbetsrättslig rådgivare inom Teknikföretagen. Han har mer än 30 års erfarenhet att hantera dessa frågor från ett arbetsgivarperspektiv.

Genom åren har han hanterat denna typ av frågor för alla storlekar av företag och hur det kan skilja sig mellan ett litet och stort företag.

 

Christer Skogberg
Christer Skogberg

Råd om hur du bör agera

Christer kommer under dagen gå igenom de rättsliga aspekterna samt ge råd om hur man
bör agera.

För dig som arbetsgivare gäller det att själv bedöma var du ska dra gränsen för din skyldighet. För att kunna göra detta måste man ha kunskap av vad ramarna för vår skyldighet finns.

Christer kommer ge praktiska tips och ge exempel från fall han har haft att hantera under sin tid som rådgivare. Bland annat om hur man hanterar skötsamhetskontrakt och policys inom området.

Anmälan

Anmäl dig idag för att få ökad kunskap!

Agenda

8:30-09:00 - Kaffe och macka

9:00-09:15 - Välkomnande och introduktion

9:15-09:30 - Regelverken

9:30-10:00 - Definitioner och begrepp

10:00-10:15 - Det arbetsrättsliga

10:15-10:30 - Paus

10:30-11:00 - Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

11:00-11:15 - Alkohol- och drogtester

11:15-11:30 - Tips och råd

11:30-11:45 - Sammanfattning och ytterligare stöd

Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan anpassas efter behov.

Syfte  

Du som deltagare ska ha fått kännedom om de regler och arbetssätt som gäller vid olika former av misskötsamhet-sjukdom.

Mål

Att efter genomgången känna dig tryggare med hanteringen

Att veta de arbetsrättsliga gränserna

Att kunna på ett bättre sätt hantera rehabilitering vid sjukdom 

Praktiskt 

Dag: Torsdag 12 oktober

Tid: 09.00-12.00

Plats: IUC Väst AB, Nohabgatan 12 B, Trollhättan

Övrigt: Från 8.30 serveras kaffe/te och smörgås

 

Målgrupp

HR-personal och eller/personer som har personalansvar.

Alla medlemmar är välkomna och det är helt gratis att delta.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Linda eller Camilla!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Kategori: Fokusgrupp

Plats: IUC Västs kontor, Nohabgatan 12B , Trollhättan

Datum: 2023-10-12 09:00 - 12:00