Respekten för människan – grunden i Lean + Att leda för kvalitet

Idag pratar vi både om respekten för människan som är grunden i Lean och också om hur man leder för kvalitet.

Respekt för människan – grunden i Lean

Lean är mer än en metod och verktyg, det är ett tankesätt som bottnar i respekt för människan. När kombinationen mellan teknik och kultur uppstår blir Lean äkta och på riktigt.

Lean är en metod som skapar värde för många verksamheter och organisationer. För att få ut det mesta av metoden behöver man inte bara ha en djup förståelse för metoden och verktygen, utan även få till en lyckad kombination av teknik och kultur – där ständiga förbättringar sker med respekt för människan. Ett välfungerande Lean-arbete får man inte på köpet av att använda sig av metoden utan det krävs att anpassa ledarskapet, kulturen och ha respekt för människor för att lyckas väl. Lean är mycket mer än en metod och verktyg – det är ett tankesätt som bottnar sig i respekt för människan.

Seminariet fokuserar på ledarskapet i Lean som till stor del avgör hur lyckad tillämpningen av metoden blir. Du kommer få veta hur du kan känna igen falsk och äkta tillämpning av Lean och vad som är orsaken till att tillämpningen av metoden kan bli så olika och få olika effekter.

Om föreläsaren

Mia Ljungblom har lång erfarenhet inom ledarskap och har forskat kring Leans kulturella kopplingar. Hennes forskning har fokuserat på ledarskapet i Lean och vad det är som avgör hur väl Lean bidrar till verksamhetsutveckling. Hon har också studerat skillnaderna mellan väst och österländsk kultur kopplat till användningen av Lean-metoden.

Mia Ljungblom
Mia Ljungblom

Att leda för Kvalitet

Hur kan du som leder en verksamhet leda för kvalitet? En del av svaret är att skapa förutsättningar för delaktighet och det kommer du få veta mer om på det här seminariet.

Att arbeta med kvalitetsarbete innebär att ställa frågor och göra synligt vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet i verksamheten ökar kvaliteten på arbetet. Det är när vi delar kunskap, utmaningar och utvärderar det vi gör som vi kan bli bättre.

På det här seminariet kommer Monica samtala om hur ledning eller chef kan stärka sitt kvalitetsarbete med fokus på hur man kan skapa förutsättningar för delaktighet.

Om föreläsaren

Monica Sjöstrand har en lång bakgrund som forskare och lärare inom i ledarskap, kvalitet och organisationsutveckling. Hon har arbetat som lärare och konsult och hon har ledarskapserfarenhet från olika verksamheter, såsom skola, sjukvård och militär.

Monica Sjöstrand
Monica Sjöstrand

Praktiskt

När: Fredag 16 juni kl. 9-15

Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Anmälan

Anmälan görs till Anna Sevo på IUC Sjuhärad

Frågor?

Har du funderingar? Kontakta då Kristina Nyström!

System.InvalidOperationException: The partial view '/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
/app_plugins/mdoctypegrideditor/views/doctypegrideditor.cshtml
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\WebSites\UmbracoSites\iucvast.se\1.0.4\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Arrangör

IUC Väst samverkar med IUC Sjuhärad, IDC West Sweden, Göteborgs Tekniska College GTC samt TEK Kompetens i projektet Catalyst där detta evenemang ingår.

Kategori: Seminarium

Plats: Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås

Datum: 2023-06-16 09:00 - 15:00