Introduktion till Livscykelanalys

När är en Livscykelanalys (LCA) lämpligt som verktyg, hur genomförs en LCA och hur tolkar man och kommunicerar man ut resultatet?

Livscykelanalys, källa RISE

Omställningslyftet bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium som ger en grundläggande förståelse för livscykelanalys (LCA). Efter seminariet kommer du som deltagare att ha en grundläggande förståelse för LCA som verktyg, vilka styrkor och svagheter som finns samt hur du bäst tillämpar livscykelanalys/livscykeltänkande i din verksamhet.

Seminariet kommer att innehålla delar som:

• Introduktion till Livscykelperspektivet

• De fyra faserna av en LCA:
– Mål och omfattning
– Inventering
– Miljöpåverkansbedömning
– Tolkning av resultat

• Kommunikation

• När är LCA lämpligt?

Föreläsare

Föreläsare är Elin Einarson Lindvall och Emanuel Bengtsson, båda från RISE.

Praktiskt

När: Torsdag 1 juni

Tid: 8:30-12:00

Plats: Digitalt

Frågor?

Kontakta Peter Bratt om du har funderingar kring detta evenemang.

Peter Bratt

Peter Bratt

Industriutvecklare

Arrangör

Evenemanget arrangeras inom ramen för Omställningslyftet där IUC Väst är en av de deltagande parterna genom vår roll i IUC Sverige.

  

Kategori: Seminarium

Plats: Digitalt

Datum: 2023-06-01 08:30 - 12:00