Hur kan små företag hitta och locka framtidens medarbetare?

Vilken typ av kompetens behövs framåt? Och hur hitta och locka i konkurrens med andra?

Kompetens plus

I vår komplexa värld är det inte alltid lätt att veta vilken typ av kompetens som behövs framåt. Dessutom behöver små företag hitta och locka framtidens medarbetare i konkurrens med många andra.

Välkommen på innovationslabb

Så hur gör man? Hur kan vi sänka trösklarna för små företag att hitta och locka talanger.  Vi vill nu bjuda in dig till ett innovationslabb. Målet är att vi tillsammans kommer fram till konkreta lösningar på hur mindre företag löser sina framtida kompetensbehov.

Detta får du ut av deltagandet

  • chans att träffa och skapa samarbeten med andra företagare.
  • en strukturerad innovationsprocess som kan anpassas till ditt verksamhets- eller intresseområde.
  • tillgång till innovationsledare som kan hjälpa till att ta förslag/lösningen vidare.
  • tillgång till intressenter som kan tillföra fler perspektiv.
  • bidra till helt nya konkreta produkter/affärsidéer/affärsmodeller.

Har du frågor?

Hör då av dig till Thomas eller Åsa - deras kontaktuppgifter hittar du här bredvid.

Thomas Sätmark

Thomas Sätmark

Vd

Åsa Hasslin

Åsa Hasslin

Industriutvecklare

Kategori: Tips

Plats: United Spaces, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Datum: 2022-06-02 09:00 - 16:00