Kompetens+ Affärsutvecklingsprogram våren 2022

Kompetens+ affärsutvecklingsprogram är skapat för dig som bär på en idé som du vill utveckla, lära dig mer om entreprenörskap och skaffa dig ett fint nätverk.

Teori och workshop

Under affärsutvecklingsprogrammet kommer fokus ligga på praktiskt arbete. Varje tillfälle innehåller en liten del teori och mycket arbete i workshopformat. Samtliga kursledare (Business Region Göteborg, Drivhuset, Coompanion och Venture Cup) har många års erfarenhet av affärsrådgivning för entreprenörer och tillsammans har de en enorm entreprenörskompetens och ett stort nätverk som du får ta del av.

Programmet är helt kostnadsfritt. Det är bra om du kan delta vid samtliga tillfällen.

5 workshop-tillfällen

  • 31 januari 13:00-16:00 - Kun(d)skap
  • 28 februari 9:00-12:00 - Mitt varumärke
  • 21 mars 13:00-16:00 - Hantera osäkerhet som entreprenör
  • 4 april 9:00-12:00 - Finansiering
  • 9 maj 13:00-16:00 - Just do it


Utöver dessa fem tillfällen ingår det även fem individuella rådgivningar.

När programmet är över hoppas vi att du ska känna dig trygg och inspirerad i hur du kan driva din idé vidare. Vi hoppas även att du fått nyttiga kontakter och ett nätverk som kan hjälpa dig framåt.

Vi hoppas att du ger oss möjlighet att kontakta dig innan programstart för att få en överblick över dina förväntningar.

Mer information?

Kontakta

Åsa Hasslin

Åsa Hasslin

Industriutvecklare

Kategori: Övrigt

Plats: YESBOX, Gamlestadens Fabriker

Datum: 2022-01-31 13:00 - 16:00