Teknikworkshop

Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering

Automatisering av materialflöden, logistik och montering/paketering

För att bli konkurrenskraftiga bör industrin tillämpa smart automation från inköp och lager till slutmontering och leverans. Industriell automation har nått en teknisk och kostnadsmässig nivå där även mindre företag kan dra nytta av den. 

 

Den ökade efterfrågan på kundanpassade produkter, korta serier eller enstyckstillverkning ger behov av hög flexibilitet genom hela material-och logistikkedjan. Med andra ord ett helhetsgrepp för hela produktionsprocessen.

Forskningsprojektet inom Produktion 2030: AKTA (Automation of Kitting, Transport and Assembly) presenterar exempel på lösningar för dynamiska produktionssystem med ökad flexibilitet, minskade ledtider och ökad kvalitet. Det krävs en gemensam plan för automation inom samtliga avdelningar; från inköp till slutmontering och leverans. 

 

Agenda

09.00 Inckeckning

09.05 Välkomna & presentationsrunda 

09.20 Introdukton av AKTA-projektet

  • Presentation av medverkande företag
  • Resultat från AKTA-projektet
  • Diskussioner i grupp
  • Presentation av resultatet från diskussionerna
  • Nästa steg

11.45 Summering

12.00 Avslutning 

 

 

 

 

Workshopen vänder sig till: personer i som kan påverka företagets produktionsverksamhet eller materialhanteringssystem.

 

För att få ut mesta möjliga av dagen önskar vi att minst 2 personer från varje företag deltar.

Kategori:

Plats: Online

Datum: 2021-12-01 09:00 - 12:00