Strategisk insikt för västsvensk industri

Industrins betydelse för Västsverige, visionen för 2030 och vägen dit

Västsvensk industri står inför många olika utmaningar framöver. För att förstå hur vi möter den snabba utvecklingen tillsammans så har ett strategiskt insiktsarbete genomförts av IUC bolag i Skaraborg, Sjuhärad, Göteborg och Halland. Förstudien är finansierad av Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Nyckeln till att Västsvensk industri skapar långsiktig attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att kontinuerligt utvecklas och vara innovativa som del i utvecklandet av ett hållbart samhälle. Arbetet har genomförts i form av en serie workshops, där företrädare för industrin och utvecklingsfrämjande aktörer definierat visionen för industrin 2030. Därefter har ett antal road maps och aktiviteter definierats som förverkligar visionen.

Vad får jag med mig? 

Under detta event kommer industrins betydelse för Västsverige tillsammans med resultatet av det strategiska insiktsarbetet att presenteras. Presentationen kommer att inkludera ett antal konkreta insatsområden som bidrar till att realisera visionen för industrin i Västsverige.

Kategori: Evenemang

Datum: 2021-11-17 13:00 - 14:00