Världens möjligheter för framtidens plastindustri!

Välkommen till möjligheternas förmiddag - ett kostnadsfritt webbinarium den 29 oktober med Industriell Dynamik, RISE, Högskolan i Borås och IUC Sjuhärad som avsändare!

Med materialfokus får vi en intensiv förmiddag med korta föreläsningspass, som ger oss insikter och inspiration.

Vi har satt ihop ett gediget program med framstående föreläsare som belyser olika aspekter när det gäller hållbara polymera material samt återvinning.

Agenda

09.00 Välkommen och inledning
Jan Andersson, VD på IUC Sjuhärad

09.05 Efterfrågan och kundbeteenden förändras. Och hur går det i Motala?
Niclas Forsström, VD på Fristad Plast och ledamot SPIF

09.20 Utmaningar och möjligheter kring återvinning av plast.
Mattias Andersson, forskare RISE och Biolyftet

09.35 Kemisk återvinning av polymerer med pyrolys.
Ann-Christine Johansson, forskare RISE

09.50 Paus

09.55 Forskning till stöd för materialutveckling.
Mikael Skrifvars, professor Högskolan i Borås

10.10 Ett lyckat exempel på ett företag som forskar kring material.
Adib Kalantar, R&D Manager Mouvitech AB

10.25 Paus

10.30 Utfasning av skadliga kemikalier för en cirkulär framtid.
Anna Jacobs, centrumledare Substitutionscentrum

10.45 Möjligheter till expertstöd och finansiering till utvecklingsprojekt.
Susanna Kindberg, företagsrådgivare RISE och Industriell Dynamik

11.00 Slut

Moderator är Peter Serrander, samverkanskoordinator på Högskolan i Borås.

Praktiska detaljer

Webinariet äger rum den 29 oktober 2021 kl 9-11.
Vi använder Microsoft Teams som plattform. Länk skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan webinariet.
Deltagande är helt kostnadsfritt tack vara projektet Industriell Dynamik som finansieras av Västra Götalandsregionen.

Anmälan

Anmäl dig senast 21 oktober men gärna redan idag genom att klicka på den gröna knappen nedan. 

Frågor

Vid eventuella frågor tveka inte att kontakta Jan Andersson på IUC Sjuhärad, tel 0702-75 23 75 eller e-post jan.andersson@iuc-sjuharad.se.

Varmt välkomna!

IUC Sjuhärad, RISE och Högskolan i Borås

Kategori: Övrigt

Datum: 2021-10-29 09:00 - 11:00