Rep_webb.jpg

Med örat mot marken

Företagens behov är våra utmaningar.

Vi vet att innovationer föds i sin naturliga miljö - ute hos industriföretagen. Därför lyssnar och analyserar vi våra  företags behov, och med den kunskapen som grund arbetar vi med projekt och processer som främjar industriell utveckling.

Martin Hedman, vd IUC Sverige: Vår drivkraft är att bidra till en sund, hållbar tillväxt i företagen. Då handlar det om att verkligen finnas på plats, ute på företagen, se behoven och arbeta tillsammans.

Välkommen att kontakta oss!