Automation & Robotik

Stora möjligheter

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering liksom ökade krav på miljöprestanda och resurseffektivitet, skapar stora möjligheter för företag verksamma inom industrin.

Tillverkande bolag

Nu finns utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

För dig som

  • kommer vara del i en framtida investering i automation, exempelvis vd eller annan beslutsfattare.
  • arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation.
  • vill skapa mervärden i befintlig automationslösning genom höjd kompetens.

Beställarkompetens, 1 dag på distans


Flera tillfällen under 2022

Omställning för medarbetare i produktion, 2 dagar på distans


Flera tillfällen under 2022

Även för stora företag

Utbildningarna inom ramen för Automation & Robotik erbjuds även mot stora bolag med fler än 250 anställda mot en kostnad på 4.000 kr ex moms per dag och deltagare. Här kan du läsa mer om den möjligheten.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och drivs av IUC Sverige AB.