KOMPETENSNAVET_banner

KOMPETENSNAVET

Hjälper dig att framtidssäkra kompetensen i ditt bolag

Varför framtidssäkra?

En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov.

Företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa.

En plan för kompetensförsörjning ger en effektivare och starkare affärsverksamhet.

Vad är KOMPETENSNAVET?

Ett EU-finansierat projekt med det övergripande målet att öka konkurrenskraften och effektiviteten i regionens tillverkande industri. Det innebär att deltagandet är kostnadsfritt!

KOMPETENSNAVET är ett samarbete mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst. Vi vänder oss till bolag i regionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Syftet är att deltagande företag efter projekttidens slut ska arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av affärsutvecklingen, samt för en hållbar verksamhet.

Hur går det till?

Alla insatser utgår från bolagets specifika behov och kopplas till affären.

Fokus läggs på lärandemiljöer, mångfald och jämställdhet samt att skapa delaktighet i verksamhetens mål och vision.

 

Vi har löpande starter - hör av er om ni vill veta mer!     

 Våra kontaktuppgifter hittar du här bredvid! Och nedanför finns informationsbroschyren i både låg- och högupplöst format.