Boj_webb.jpg

Nya innovationscheckar att söka genom IUC Väst

Har ert företag en idé om en produkt eller tjänst där ni behöver undersöka potentialen innan ni vågar ta nästa steg?

VINNOVA erbjuder innovationscheckar á 100 000 kronor genom coacher hos förmedlare där IUC Väst är en. Använd checken för att få extern hjälp med att undersöka affärsmöjligheter eller skapa en strategi för immateriella tillgångar.

IUC-nätverket ska fördela 350 innovationscheckar under 2015-2017. Målgrupp är innovativa företag med befintlig verksamhet. Checkarna ska stimulera innovation i företag som är etablerade på sin marknad och som vill utveckla nya erbjudanden riktade mot identifierade kundbehov. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösningar, partnerskap och produkter. En del av checkarna, som är på 100.000 kr, ska användas till strategier för immateriella tillgångar.

Baskraven är att företaget:

 • har fått max 50 000 kr i finansiering från Vinnova under de senaste tre åren
 • har fått max 200 000 euro sammanlagt i statsstöd under de senaste tre åren
 • har minst 3 anställda
 • har bedrivit verksamhet i minst 1 år
 • har intäkter från försäljning på marknaden
 • inte är ett nystartat företag (start-up)
 • är att beskriva som ett "vanligt" företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovationssystemet
 • ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
 • måste ha vilja, förmåga och intresse att jobba med ett innovationsprojekt
 • som får en Innovationscheck förväntas nyttja den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter
 • inte får använda medlen till att finansiera egen verksamhet
 • företagets innovationsidé får inte vara en kopiering av något som redan finns eller vara en tjänst som i sin tur ska leda till innovation.

Läs mer om Vinnovas innovationscheckar här

 

I menyn kan du läsa om ett av våra företag som utnyttjat Innovationschecken.