Leverantörsfakturor

Vi har ny faktureringsadress sedan 1 oktober 2016.

Vi ber er vänligen uppdatera era register för bästa och smidigaste hantering och ge oss möjlighet att betala er i tid.

 

IUC Väst AB
5569298010 FE 35194
Box 4
737 21 Fagersta


E-faktura till
5569298010@autoinvoice.se

Alla inköp måste ha en referensperson hos oss samt ett projektnummer eller annat ID som namn eller användningsområde. Vi kan inte hantera fakturor utan rätt information.Vid frågor kontakta Linda Olofsson.