Glada_gubbar_banner_webb.jpg

Vi gratulerar Parker Hannifin

Grattis Parker Hannifin Manufacturing som i oktober tog hem Svenska Lean-priset för sitt långsiktiga lean-arbete!

Foto Glenn T. Unger, från vänster Lars Svedung, Martin Granfeldt och Lena André

 

Bl.a. sägs så här i motiveringen: Parker Hannifin bedriver ett långsiktigt leanarbete som är väl förankrat i hela organisationen. Leanarbetet vid fabriken i Trollhättan utgör en förebild inom koncernen.

För att inspirera oss alla, träffade vi Lena André, Lean-koordinator, för att höra mer om företaget och hur de tänker om lean. Vi hade inte kommit så långt om vi inte hade haft allas engagemang och ledningens stöttning, säger hon.

Historia

Parker Hannifin Sverige är en del av Parker Hannifin Corporation - världens ledande leverantör av rörelse- och styrteknik. Företagets historia började i USA 1918 medan man i Trollhättan har sina rötter i Volvo Flygmotor som startade 1930. Företaget bytte 1984 namn till Volvo Hydraulik för att 1992 bli VOAC.  Parker Hannifin Manufacturing Sweden heter man sedan 1996.

Med ca 230 anställda varav 80 på kontoret tillverkar Parker Hannifin ca 100 000 enheter/år. Företaget är sedan länge certifierat i både ISO 9001 och ISO 14001. Parker Hannifin ska vara det självklara valet för anställda, underleverantörer, kunder och kommunen. Detta ger långsiktiga affärer och bra relationer.

Lean

Lean handlar om att identifiera värdet utifrån kunden. Allt som inte är av värde för kunden kan vi ta bort/förbättra, t.ex. vill inte kunden "betala" för den tid som går åt för att leta efter verktyg som inte finns på sin plats. För att systematiskt ta ett helhetsgrepp jobbar Parker med flera olika verktyg bland annat med verktyget som heter 5S (Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Se till).

Lean är inte en tillfällig aktivitet utan ett långsiktigt arbete att med medarbetarnas engagemang fokusera på rätt saker och eliminera slöserier. Lean handlar heller inte om att göra sig av med personal. Istället ska resurser tillsättas för att se hur personalen kan göra bästa möjliga av sin arbetsplats.

Ständiga förbättringar

Att arbeta i förbättringsgrupper har Parker gjort länge. Sedan 2012 enligt det Parker kallar HPT-grupper (High Performance Team). Gruppen definierar sitt syfte och utifrån det sätter de sina egna (SMARTA) mål, grundregler och vilka ramar som finns för gruppen på en fokusbild. Det är både naturliga arbetsgrupper som skapar en fokusbild men även tvärfunktionella gruppen tar fram fokusbilder.

Längta till jobbet

Engagerade medarbetare är grunden för ett starkt företag och varje anställd måste förstå sitt eget ansvar. För att lyckas med detta jobbar Parker mycket med att se varje människas styrka mer än att se vad som kan förbättras. Det är viktigt att skapa engagemang genom allas delaktighet. Våga bjud in och fråga dina gubbar vad de tycker! tipsar Lena.

Parker vill att de anställda ska längta till jobbet, finns arbetsglädje blir produktiviteten större – men företagskulturen skapas av de anställda. Parker jobbar målmedvetet med integritet och etik och har därför tagit fram sju goda egenskaper som man anser att alla inom hela koncernen bör sträva efter: tillit, medkänsla, mod, rättvisa, vishet, balans och hopp. Läs mer om vad de innebär på länken Vinna med integritet under Lästips längst ner på sidan. Arbetet syftar till att bevara Parkers goda rykte och skydda företagets ekonomiska styrka.

Hälsoarbete

Som ett led i företagets hälsoarbete genomförs årligen en enkät, Voice – Listen – Act. Bl.a. har man tagit hjälp av Bertil Marklund, läkare och forskare vid Göteborgs universitet, för att inspirera om hur man på enkla sätt förbättrar sin hälsa. Efter fem veckor gjordes en utvärdering som visade klart bättre värden hos de anställda. I höst bjuder företaget bl.a. på hälsoluncher några gånger per år.

Kompetensförsörjning

Parker Hannifin arbetar medvetet för att tillgodose sina framtida kompetensbehov. Redan tidigt i ålder är det viktigt att få intresse av teknik och man samarbetar med Innovatum för årskurs 8-elever samt prao-platser. På gymnasienivå är man aktiva mot Teknikcollege, industrilärlingsprogrammet på Östrabogymnasiet.

Med Coop-utbildningen på Högskolan Väst har man, förutom elever under hela deras utbildning, även universitetsstuderande som gör examensarbeten. Genom det populära trainee-programmet lockas nyutexaminerade intresserade att ta del av flera delar av Parker-världen.

Hur bäst nyttja IUC Väst?

Ta del av fokusgrupperna! föreslår Lena. Här finns alla aktuella fokusgrupper listade!

Lästips

10 tips : må bättre och lev 10 år längre - Bertil Marklund

Vinna med integritet

 

 

Publicerad: 2018-10-30 kl. 14:11

Senast ändrad: 2018-10-30 kl. 15:50