Utmaningar nu och i framtiden

Runt 200 personer deltog i Fyrbodals årliga konferens om kompetensförsörjning, i år med temat "Utmaningar nu och i framtiden".

Med konferensen sätts fokus på kompetensförsörjningsfrågan i vår region. Kommunalförbundet vill även skapa ett forum för information, erfarenhetsutbyte och samverkan.

Spännande föreläsare belyste temat för konferensen från olika perspektiv. Bl.a. pratades det om befolkningsprognoser, styrkeområden i Fyrbodal, kompetenser och digitalisering samt om den digitala framtiden.

Kompetensförsörjning är en avgörande fråga för näringsliv och kommuner. Vi är inne i ett teknikskifte som kräver specialkompetenser inom ett antal nya områden. Men det finns redan en brist på kompetent arbetskraft inom många yrken. Under dagen diskuterades vikten av att satsa på utbildning för att få flexibilitet i arbets- och näringsliv.

 

Publicerad: 2018-11-26 kl. 09:34

Senast ändrad: 2018-11-29 kl. 09:55