Smögendagen 2018

Som alltid en dag med inspirerande föreläsningar och samtal.

Syftet med dagen var att ge en injektion av möjligheter och visa förebilder inom både industriell och social symbios, men även att stimulera till handling som är till gagn för utveckling både på lokal, regional och nationell nivå.

Ledord för dagen var återvinning och återanvändning. Det som är ett problem för någon är alltid en resurs för någon annan. Flera goda exempel gavs: organisationen RE:Source tipsade om möjligheter till finansiering inom området. SKF:s miljöchef visade exempel hur de arbetar med återvinning och återtillverkning (remanufacturing) av sina produkter. Ett exempel på ett cirkulärt flöde med alg- och laxodling presenterades också.

Utöver det tillkännagavs årets pristagare av Win Win Gothenburg Sustainability Award Kalundborg symbios

Årets upplaga av Smögendagen arrangerades av Sotenäs kommun, Fyrbodals kommunalförbund, GAME, Winwin Gothenburg Sustainability Award, projektet Kobra samt Interreg.

Publicerad: 2018-06-21 kl. 11:28

Senast ändrad: 2018-06-21 kl. 12:06