Smart Industri

Små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och sysselsätter idag cirka en miljon människor.

Det finns många goda exempel på hur industriföretag dragit nytta av digital teknik för att effektivisera produktionsflöden, höja kvalitén, förenkla för kunder och säkerställa att produktionen stannar i Sverige.

Här kan du ta del av några spännande företagsexempel!

Publicerad: 2018-11-29 kl. 14:59

Senast ändrad: 2018-11-29 kl. 14:59