Pyrotek_flygplansövning_webb.jpg

Kick-off med effektivare produktion i sikte

En fredag i februari samlade Pyrotek Scandinavia hela sin personal för ett heldagsseminarium med lunch.

Arrangemanget var en kick-off för företagets satsning på att effektivisera och förbättra sin produktion. Ledningen var på plats och tillsammans med IUC Väst förklarades vad grunderna inom Lean innebär.

Utmaningar och möjligheter

VD Lennarth Skoogh hälsade sin personal välkommen och gick igenom de utmaningar och möjligheter som företaget står inför. "För att klara oss i framtiden måste företaget bli effektivare och fokusera på att ta bort och eliminera slöserier."

"Målet med satsningen är att etablera ett sätt att tänka vilket leder till ett arbetssätt som ständigt gör oss bättre. Tankesättet ska bli en naturlig del av vår vardag. Vi ska inte vända upp och ner på allt, men vi ska försöka göra allt lite bättre."

Grundprinciper

En av de konkreta metoder inom Lean som nämndes under dagen var Standardiserat arbetssätt och 5S, vilket är grunden till alla förbättringar. Det krävs en standard att utgå ifrån, en grund som skapas genom 5S: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana.

För att få personalen att förstå dessa grundprinciper inom Lean utfördes två övningar, vika pappersflygplan och sifferspel, med lyckat resultat. Övningarna visade vikten av och fördelarna med ett standardiserat arbetssätt samt effekten av ordning och reda.

IUC Västs roll

Som stöd i detta arbete finns IUC Väst med för att coacha företaget så att de med rätt verktyg själva kan lösa de problem som kommer upp. Produktionsanalys-projektet (PA), som funnits sedan 2014, finansieras av Västra Götalandsregionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Publicerad: 2018-03-13 kl. 09:45

Senast ändrad: 2018-09-24 kl. 13:40