KOMPETENSNAVET_banner

Startskottet för sista omgången

Den sista gruppen i projektet KOMPETENSNAVET har nu startat och deltagande företag kommer under det följande året att få nya kunskaper och insikter i strategisk kompetensförsörjning.

Ensam är inte stark och tillsammans med coacherna kommer de att lägga ett pussel tillsammans. Det första viktiga steget handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, en där de önskade medarbetarna står och knackar på dörren.

Varför sitter vi då här idag? Industrin har många utmaningar, kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare är ett par av dem. Det är svårt att hitta kompetens men vad innebär det? Är arbetsförmedlingen en bra kontakt? Hur hittar man den kompetens som kan finnas i huset? Hur hanterar man glappet mellan höga pensionsavgångar och få sökande?

Förväntningar

Utveckling, kunskap och inspiration förväntades av dagen och av projektet i sin helhet och redan från början delade företagen erfarenheter i både smågrupper och speed-dejting. Någon ville bli bättre på att beskriva sitt företag, en annan poängterade att alla är säljare. Om företaget erbjuder intressanta arbetsuppgifter går det att vidareutveckla sig, på ett mindre företag får man göra mer och prova olika arbetsuppgifter.

Inspiration

Anna Dyhre, inspirationsföreläsare i Employer branding (hur man som företag arbetar med sitt varumärke som arbetsgivare), ställde utmanande frågor och gav tips på hur arbetsgivare ska tänka för att utveckla sin attraktivitet.

Åren går fort och ärligt talat - hur många år har du kvar till pensionen? Och vem kommer att ta över ditt företag då? Planera alltså för generationsskifte tidigt. 50-talisterna checkar snart ut och vem checkar in? Vi är åldersfixerade idag men våga se från nya perspektiv. Var t.ex. inte så koncentrerade att bara tänka att unga ska anställas.

Kartlägg de kompetenser som behövs för att driva verksamheten framåt. Se potentialen hos de egna medarbetarna. Rekryterar gör företaget överallt och hela tiden. Hela sju av tio rekryteringar sker via kontakter och våra bästa ambassadörer är våra anställda, både nuvarande och före detta.

Ambassadör

De flesta företag kan bli mycket bättre på att berätta både utåt och inåt. Varför går medarbetarna till jobbet? Deras engagemang och tydlighet ökar ambassadörsskapet. De som arbetar hos oss vill dela våra drömmar så våga tala om vad just ditt företag drömmer om och vart ni vill i framtiden.

Omvärldsbevaka för att se hur konkurrenterna gör för att både behålla och locka medarbetare. Hur har de adderat värde till sina varumärken för att få konkurrensfördelar? Sikta in dig på de bästa!

Nya tider, nya tankar

Bjud in mer till företaget och börja tidigt med skolor. Var lyhörd på hur de unga tänker och fungerar. De vill vara där det händer och det är viktigt för oss äldre att ”tänka utanför boxen”. Våra ungdomar är curlade – allt ska vara lätt och enkelt och mer och mer färdigt. Hur kan vi tänka om för att fånga deras intresse? Hur förmedlar vi t.ex. vårt engagemang i miljö, deras största oro är klimatet, eller hur vi tar vårt sociala ansvar? Behöver vi anpassa arbetstider för att attrahera dagens unga – för varför måste vi jobba mellan exakta tider?

Synlighet

Vi måste finnas på internet, syns vi inte där finns vi inte. Rekrytering börjar med hemsidan, det enda stället där man äger informationen och marknadsför sig hela tiden. Tänk på den som på receptionen – vad vill vi visa, vad säger vi om oss själva och hur vill vi bemöta den som vi besöker? Vad signalerar våra bilder och vårt formspråk? Vi handlar saker, och jobb, med känslor.

Ett annat viktigt fönster mot önskade medarbetare kan vara LinkedIn. Lägg tid på att berätta om företaget men även din personliga sida, jämför med hur telefonkatalogen användes. Kom också ihåg att testa att ditt budskap når fram till olika målgrupper, man blir hemmablind.

Våga tänk annorlunda

Vi måste våga tänka och sedan göra annorlunda, ge en upplevelse i stället för en funktion. Vem kunde för tio år sedan tänka att det går att produktutveckla en semla till en semlewrap? Fortfarande gör vi smörknivar i träslöjden – gör vi för mycket som vi alltid gjort? Låt tillverkningsindustrin kapa slöjden!

Attraktivitet

Koltrasten sjunger fint för att locka till sig honan. Han har hittat ett revir, satt sig i en grantopp för att synas, han har putsat sig och sjunger fint. Honan hittar inte dit om inte något lockar, det kommer inte lösa sig av sig själv. Precis samma gäller för ditt företag!

Det finns många likheter mellan kunder och medarbetare i hur man både vinner och behåller dem. Organisationer med hög grad av tillit är mer attraktiva. Håll kunden varm och utveckla relationen – hur gör du det med din medarbetare? Receptet för att trivas på jobbet är att känna frihet, sammanhang och mening och att man känner sig kompetent.

Ibland är det lättare att se ur ett annat perspektiv och jämföra hur man jobbar utåtriktat. Det går att jämföra affärsstrategi med medarbetarstrategi. Marknadsföring av tjänster och produkter med hur vi arbetar med vårt varumärke som arbetsgivare. Försäljning av din produkt med rekrytering av medarbetare. Utveckling av produkter och tjänster med utveckling av medarbetare

Varför är det så attraktivt att arbeta på IKEA? IKEA har lyckats skapa en härlig vi-känsla och kan erbjuda många utvecklingsmöjligheter. Attityden är också viktigare än skickligheten.

Kunderna förändras och det måste vi också så satsa på utveckling av både produkter och medarbetare. Vi behöver vara klara och tydliga över hur vår vision och mission ser ut. Det är viktigt att veta varför vi finns och vilka mål vi har. Se till att få med alla!

Framgångsrika företag har drömkunder som de planerar samarbete med. Medarbetarna vill dela dessa drömmar så våga dela med dig och se potentialen hos de egna medarbetarna. Första steget är taget idag!

Nästa steg

Deltagande företag, som kommer från hela vårt område, är olika stora och representerar flera branscher. Nästa steg är att tillsammans med coacherna göra en nulägesanalys och i slutet av KOMPETENSNAVs-året kommer denna analys att göras igen. Som en röd tråd genom alla aktiviteter går coachandet.

Allt deltagande i projektet är kostnadsfritt, det företagen lägger in i projektet är sin tid och sitt engagemang. Både på de olika träffarna, under coachningstillfällena mellan dem och hemma i den egna organisationen. Med medarbetare från olika delar av företaget, från ledning till fabriksgolv, kommer organisationen att få en bra grund att stå på inför framtiden.

Projektet har fyra viktiga hörnstenar – rätt förutsättningar och rätt klimat för livslångt lärande, jämställdhet och mångfald, delaktighet samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

 

Publicerad: 2017-09-29 kl. 11:38

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00

ARUBA

Processen som projektet följer kallas för ARUBA vilken är vanligt förekommande då man arbetar med rekrytering. Förkortningen står för: 
Attrahera
Rekrytera
Utbilda
Behålla
Avveckla