Smögendagen-2017.jpg

Samverkan för hållbar förändring

Som vanligt strålade solen på Smögen när den årliga Smögendagen gick av stapeln strax innan semestern.

Samverkan inom och mellan kommuner och näringsliv för att öka landsbygdens attraktivitet och skapa tillväxt var dagens heta ämne. Landsbygden är viktig för Sverige och med den aktuella Landsbygdsutredningen får kommunerna en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Vi måste se framåt

Mats Abrahamsson, kommunalråd i Sotenäs kommun, hälsade välkommen och inledde dagen med att säga några ord om samverkan och hur viktigt det är att alla hjälps åt.

Om vi vill ha ett levande Sverige och är med i leken istället för att sitta på bänken, ser läget optimistiskt ut för Sotenäs som har det mesta. Ett exempel är nytänkande Symbioscentrum som är ledande i Sverige. Men endast forskning är inte tillräckligt. Näringslivet är på plats och nu måste en produktion till för att viktiga arbetstillfällen ska kunna skapas.

Vi måste se framåt hela tiden – sätter vi oss ner blir vi omsprungna.

Det är nu eller aldrig

Bo Hallgren, utredare i Sotenäs kommun, berättade om Landsbygdsutredningen som syftar till att ge Sverige en sammanhållande landsbygdspolitik. Utredningen har varit ute på remissrunda och propositionen ska läggas i höst. Det är en genomtänkt utredning med många bra uppslag och idéer (se länk nedan).

På 1980-talet sas att Hela Sverige ska leva men staten har ändå, under lång tid, dragit ner sin service av bl.a. polis, försäkringskassa och arbetsförmedling. Men utredningen vill att statliga verk måste motivera konsekvensen av sina beslut. För att främja och följa upp detta kommer Jordbruksverket att ha ett stort ansvar.

Utredning föreslår också tillsättandet av landsbygdsdelegationer men var ska den ligga i Västra Götaland? Symbolvärdet är stort och det är viktigt att den inte hamnar i Göteborg.

För Sotenäs del föreslås bl.a. att vidareutveckla Symbioscentrum och att anställa en strateg för landsbygdsutveckling. Man bör också bättre utnyttja alla frivilliga krafter och delårsboende i kommunen och ta fram en strategi för att förverkliga kommitténs förslag.

En annan viktig fråga är hur kommuner, regionen, statliga institutioner (som t.ex. Högskolan Väst) och det befintliga näringslivet ska mötas och samarbeta. Glipan mellan stad och land måste minskas, det är nu eller aldrig som gäller och det är genom samarbete som landsbygden hålls levande.

Här hittar du utredningen på regeringens hemsida:
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/sven-erik-bucht-tar-emot-parlamentariska-landsbygdskommittens-slutbetankande

Omfamna förändring eller stå bredvid

Günther Mårder, vd för Företagarna, fick oss att tänka när han ställde frågan – ”Har vi det bra i Sverige? Javisst, vi har det fantastiskt bra!!!”

För fem generationer sedan hade vi kortare livslängd jämfört med Västeuropa, vårt BNP var lägre och var femte invånare lämnade landet (varannan från Småland och Halland!). Det var de företagsamma som utvandrade och 1 miljon människor flydde Sverige. De länder som tog emot dessa företagsamma individer fick stora fördelaroch detsamma gäller idag.

På hundra år reste vi oss från ett fattigt land i Europas utkant till ett Sverige som är attraktivt och dit människor kommer för att skapa sig en ny framtid. Men hur kom vi så långt på så kort tid? En förklaring kan vara att man 1864 införde fullständig näringsfrihet, en reform som innebar att både män och kvinnor fick rätt att starta företag på landet eller i staden. Det som sedan följde var en period av optimism då förutsättningar för företagande förbättrades. Detta visar att mod krävs från politiken för att stora saker ska hända.

Idag står vi inför stora förändringar - digitaliseringen kommer att förändra och utvecklingen går fort fram. Förändring sker – antingen får vi omfamna den eller stå bredvid.

”Vi borde alla ställa oss frågan - vad är drivkraften som får mig att gå upp på morgonen? Jag vill vara stolt för det jag gör och åstadkommer inför kommande generationer. Jag vill veta att jag gjorde vad jag kunde för att skapa en bättre värld.” menade Gunther.

Företagarnas nya vision är Att skapa ett bättre land för framtida generationer och detta borde vara drivkraften hos alla företag.

Tillväxt sker där smarta människor vill vara, dynamik ger förutsättningar för tillväxt. Åre är ett bra exempel på detta och Sotenäs har stora möjligheter men också utmaningar för att komma dit.

Ta ner barriärerna

Kamilla Kohn Rådberg, forskare om teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, har sett att öppen innovation är dyrt och det är därför viktigt att bestämma innan man börjar vad samarbetet ska handla om. Till exempel har Autoliv och Volvo Cars bildat ett gemensamt bolag som ett resultat av ett långvarigt samarbete.

Kamilla menar att det finns olika nivåer av interaktion – från det enklaste att nätverka till att koordinera med varandra, därefter steget till samarbete av olika grad. Detta kräver ett nytt sätt att leda och arbeta. Ta ner barriärerna och försök förstå utmaningen från de andra parternas perspektiv.

Per Nordberg, vd för Fouriertransform AB framhåller att det är viktigt att ha modet att kommersialisera för att kunna finansiera nästa steg. Idén måste vara kommersiellt gångbar, även om offentlig finansiering, ”konstgjord andning”, kan vara guld värt i början måste den kunna stå för sig själv.

Bryggan mellan FoU, forskning och utveckling, och näringsliv behöver bli bättre i Sverige, se på t.ex. Silicon Valley. Det är också mycket viktigt att konkurrensutsätta idéer som kommer från FoU, de privata företagen är konkurrensutsatta hela tiden.

Hållbar näringslivsutveckling

Maria Vikingsson, kommunchef för Sotenäs kommun, berättade om hur kommunen arbetar fokuserat med många aktiviteter för att nå en högre nivå i kommunrankningen t.ex. företagsbesök, företagarfrukostar- och luncher, nyhetsbrev, företagsfest mm. Man är på rätt väg men inte nöjda men det är viktigt att stanna upp och glädjas åt det man har åstadkommit och sedan köra på igen.

Kommunen arbetar hårt med Symbioscentrum och idén om att använda någons avfall till något nytt. Miljön räddas samtidigt som befintliga jobb behålls och nya skapas. Symbioscentrum är idag ledande i Sverige på industriell symbios och cirkulär ekonomi och möjligheterna detta ger är något som kommunen tänker fortsätta arbeta för och med.

Mer information om Symbioscentrum finns här:
www.sotenassymbioscenter.se 

Regional tillväxt

Från Anna Lärk Ståhlberg, beredningsansvarig för näringsliv- och samhällsutveckling på Fyrbodals kommunalförbund, fick vi höra mer om det offentligas roll. Entreprenörer och företag behöver tillgång till ett offentligt finansierat system som är jämlikt, stabilt och tydligt, vilket kommer att främja innovation, entreprenörskap och företagande i hela Fyrbodal.

Det finns en nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken som gäller för 2015 – 2020 och 1 augusti 2017 trädde en ny förordning i kraft (se länkar nedan). Strategin syftar till att Sveriges regioner ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige. Samspelet mellan stad och land är avgörande för en hållbar samhällsutveckling men det finns många utmaningar för att hela Fyrbodal ska leva t.ex. geografin (Fyrbodal har störst yta i VGR) och skillnader mellan olika kommuner.

Några länkar om regional tillväxt:
www.regeringen.se/regeringens-politik/regional-tillvaxt
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-starker-den-regionala-tillvaxtpolitiken

Producerar upplevelser

Jan Bark, ägare till Musselbaren, berättade om den nya restaurang som han i våras öppnade i Kleven mittemot Smögenbryggan. Här vill man gå i bräschen för den nya musselindustrin och skapa arbetstillfällen genom att tänka om.

Sin tidigare Lean-erfarenhet inom tillverkningsindustrin har han nytta av idag även om det i besöksnäringen handlar om att producera en upplevelse. Lean handlar om att jobba smartare, bättre och klokare och Jan såg sånt som kan förbättras. Ett stort problem är den korta säsongen i kombination med svårigheter att få tag på kockar men heltidsanställningar året om kan lösa detta. Lean handlar om utjämning, att alla har lika mycket att göra, och med en hög beläggningsgrad får man också en bra lönsamhet. Det krävs modiga företagare och politiker för att tänka nytt t.ex. att restauranger gör mat till äldreboende.

Länk till företaget som startade i Ljungskile men nu även finns på Smögen:
www.musselbaren.se

Förlängd säsong

Liksom Jan Bark, talade Jonas Svengård, eventansvarig för Icebug Xperience, om vikten av att förlänga turismsäsongen. Icebug, ett oberoende svenskt skomärke från Göteborg, vill få fler människor från soffan ut i naturen och har därför bl.a. skapat ett världsunikt tredagarslopp på Soteleden. Loppet, som pågår under 3 dagar i september, är indelat i olika grupper för att alla ska kunna vara med. Deltagarna, många är återkommande, är ofta vad som kallas early adapters – de är noga med vad de äter och vill att maten ska vara ekologisk och närodlad. En perfekt målgrupp för besöksnäringen med andra ord.

Bohusläns kust, något av det vackraste Sverige har att erbjuda, finns med som nr sju på CNN:s lista över de 10 sista stora vildmarkerna och Västsvenska Turistrådet hjälper till att sprida detta arrangemang utomlands.

Mer att läsa om loppet och företaget finns här:
icebug.se/home

Djungelns lag är samverkan

Mats Höggren, vd på Nordens Ark, tog Evert Taube som exempel på en person som var tidig att lyfta fram biologisk mångfald och vikten av den. Vi bor i en fantastisk miljö och behöver bli mer medvetna om den livskvalitet den ger.

När Charles Darwin skrev om ”survival of the fittest” handlade det inte om vem som är starkast utan om förmågan att anpassa sig. Vi måste förstå att evolution inte har någon riktning och inte vill något i sig självt, det är bara en process som kommer att fortsätta. Oavsett vad vi gör. Och kom ihåg att djungelns lag är samverkan och havets lag likaså. Altruism, oegennytta, är vital i detta sammanhang och vi kommer så mycket längre om vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Har du inte besökt Nordens Ark ännu är det dags – mer om parken hittar du här:
nordensark.se

Samverkan för tillväxt

Många goda exempel gavs under dagen och förhoppningsvis leder de till kraft och inspiration för att tillsammans arbeta långsiktigt och strategiskt. Endast genom samverkan kan landsbygden leva och utvecklas och vi hoppas att IUC Väst kan vara en part.

Vi tackar för en mycket innehållsrik och givande dag!

Publicerad: 2017-08-21 kl. 12:26

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00