INDIGO_1200x400.jpg

INDIGO - Digitalisering med IUC Väst

Digitalisering – en fråga om överlevnad


Allt fler pratar om digitalisering, vad det faktiskt är och vilka möjligheter det innebär. I INDIGO projektet får små och medelstora industriföretag i Fyrbodal stöd i att utveckla sin verksamhet i en digital riktning.

 

Allt blir digitalt

– Digitalisering är en fråga om överlevnad, helt avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Orden är Olle Söderqvists, projektledare för digitaliseringsprojektet INDIGO. – Allt blir digitalt och industrin står inför stora utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små och medelstora företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

INDIGO är en av flera satsningar som nu görs runt om i landet för att främja ökat användande av digital teknik hos små och medelstora företag.

 

Coachning utifrån företagens behov

– Digitalisering ger allt från effektivisering i produktion till uppkopplade produkter och nya affärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration, Förändringar som kräver en hel del tid och energi, förklarar Olle. – Det är här INDIGO kommer in som ett stöd och hjälp för små och medelstora företag. Vi kombinerar coachning direkt ute hos företagen med seminarier och workshops. Utgångspunkten är företagets behov och möjligheter. Erfarna konsulter hjälper till att sätta mål, strategi samt driver digitaliseringsresan framåt.

 

Konkreta exempel

Olle passar på att ge några konkreta exempel i sammanhanget. – Behovet initialt i ett företag kan variera enormt. Det kan vara allt från att komma igång med digital marknadsföring till mer omfattande digitaliseringsprojekt som ökat utnyttjande av befintliga affärssystem, insamling av produktionsdata m.m. Än en gång, företagets behov styr insatsen.

 

Nu tänker vi digitalisering

Så här säger några av deltagarna som varit med i INDIGO:

– Det praktiska arbetet på träffarna ledde till att vi skapade en långsiktig digitaliseringsstrategi. Vi pratar och tänker mycket med digitalisering i vardagen efter INDIGO.

– Projektet fick oss att öppna upp ögonen för digitalisering och vilka möjligheter det kan medföra för verksamheten.

– Att delta i INDIGO gjorde att vi fick stanna upp och tänka till, vilket ledde till att vi fick en tydligare inriktning och ett konkretare case.

 

Ett avgörande stöd

– Utmaningarna för industrin i Fyrbodal är stora i dagens globaliserade värld. Konkurrenssituationen blir allt tuffare och de ökade kraven på innovation och effektivisering för att öka produktivitet och tillväxt i företagen är stora. Här kan INDIGO vara avgörande för att bidra till en modern och hållbar industriell produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv och som kan erbjuda attraktiva arbetsplatser, avslutar Olle.

 

Mer information

Vill du veta mer om INDIGO i Fyrbodal kontaktar du Olle Söderqvist på 0762-13 21 52.

Publicerad: 2017-12-08 kl. 14:38

Senast ändrad: 2018-01-10 kl. 11:00