Lean och agil – så ska du vara i morgondagens näringsliv

Industriell Dynamik, Chalmers Industriteknik, Johanneberg Science Park m.fl. bjöd in till ett spännande seminarium om lean och agila förhållningssätt.

Lean – Produktionslyftet, Swerea IVF

Från nationellt håll har Näringsdepartementet en vision att Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion. Produktionslyftet är ett nationellt projekt för att utveckla företagens egen förmåga att förbättra sin konkurrenskraft med utveckling och förnyelse med sikte på framtidens industri.

Lean fokuserar på flödeseffektivitet och ständig förbättring men ett framgångsrikt Lean-arbete görs inte i en handvändning. För att lyckas behövs en samsyn i ledningen och hela organisationen måste känna vad som är värdeskapande. Viktigt att få alla att engagera sig – går man inte framåt, sjunker man. Det måste finnas en långsiktighet, en känsla att vi tror på våra produkter och vi tror på oss.

För att få ny, och kunna behålla befintlig, arbetskraft behöver arbetsplatsen vara attraktiv. Höga betyg skapar en kö med den kompetens vi behöver.

Det händer mycket och med t.ex. digitalisering är det viktigt att välja nåt att göra, inte vänta på mer information. Digitaliseringen förändrar och vi måste börja se framåt långsiktigt för att kunna ta de rätta stegen in i framtiden.

Vi måste också tänka i nya banor vad gäller kunderbjudandet, vi säljer mycket mer än en produkt och vi samarbetar mer mellan leverantör och kund. Dessutom kommer det cirkulära ekonomitänket allt mer, vi allt mer måste tänka på hållbarhet, återvinning osv. Hållbarhet är nödvändigt – och lönsamt!

 

Fig. från Swerea IVF, Produktionslyftet

 

Agil – Softhouse Consulting

Det viktigaste med det agila förhållningssättet, är att vi reagerar på förändring istället för att slaviskt följa planen. Några agila principer: nöjda kunder som man jobbar tillsammans med för att en bättre lösning, feedback är välkommen och mycket viktig, man utgår från det enklaste och leveransen har hög kvalitet.

Problemen löser sig inte genom att använda Lean- och agila metoder men man synliggör problemen och har verktyg för att lösa dem.

Vi är våra vanor, det är med andra ord svårt att förändra. Men vi måste välja mellan att göra eller att vara för att överleva i längden.

Publicerad: 2017-03-30 kl. 16:23

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00