KOMPETENSNAVET_banner

Inbjudan att lämna anbud - Identifiera er kompetens

Projekt KOMPETENSNAVET välkomnar föreläsare att lämna anbud för ramavtal gällande Identifiera er kompetens.

Projektet KOMPETENSNAVET, som är ett samverkansprojekt mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst, finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet syftar till att små och medelstora tillverkande företag i regionerna Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg skall arbeta med strategisk kompetensförsörjning som en del av affärsutvecklingen och för att säkra en hållbar och jämställd verksamhet.

Målet är att deltagande företag utvecklar en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser, allt i enlighet med den svenska standarden SS 624070:2009.

Det övergripande syftet med projektet är att ge deltagande företag förutsättningar för att implementera ett arbetssätt för strategiskt kompetensförsörjning. Dels genom satsningar på kompetensutveckling för anställda kvinnor och män och dels genom att utveckla arbetsplatskulturen så att den attraherar rätt kompetens, oavsett individernas kön/könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga, ålder och sexualitet. Ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt utgör grunden i KOMPETENSNAVET, vilket även avspeglas i de ställda kraven på våra leverantörer och samarbetspartners. Se även bilagan Policy för jämställdhet och mångfald.

KOMPETENSNAVETs erbjudande är ett utvecklingsprogram på ca 18 månader som kommer att genomföras i 180 företag. Utvecklingsprogrammet har tre programstarter med ca 60 företag i varje start. Programmet bygger på en pedagogisk lärprocess med sju gemensamma träffar, där deltagarna förväntas göra en förberedande uppgift inför träffarna. Efter dessa träffar följer en tillämpningsuppgift. Föreläsare kommer att upphandlas inom områdena:

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Förändringsledning
 • Värdegrund och arbetsplatskultur
 • Identifiera er kompetens
 • Rätt rekrytering
 • Lärande i organisationen
 • Avveckling som utvecklar

 

Detta anbud

Detta anbud avser fjärde tillfället: Identifiera er kompetens.

Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Underlaget, se dokumenten här bredvid,  är uppdelat i följande delar:

 • Anbudsinbjudan
 • Om projektet KOMPETENSNAVET
 • Allmänt om upphandlingen
 • Kravspecifikation
 • Bilaga 1 ”Policy för jämställdhet och mångfald”
 • Bilaga 2 ”Svarsunderlag”

 

Avtalsperiod: 2017-05-08 – 2018-09-30
IDC West Sweden AB skall ha rätt att göra avrop från avtalet.

Programträffen Identifiera er kompetens kommer att hållas vid 9 tillfällen under avtalsperioden. Första tillfällena hålls i maj 2017. Ange om leverans är möjlig nedanstående datum eller om endast senare uppdrag inom ramavtalets period är möjlig.


De första föreläsningarna kommer att ske följande datum:
- 9 maj 2017 - Skaraborg
- 10 maj 2017 - Fyrbodal
- 18 maj 2017 – Sjuhärad

 

 

 

Sista anbudsdag: 2017-03-23

Vid frågor kontakta:

Cecilia Karlsson
cecilia.karlsson@idcab.se
Telefon: 0500-50 25 00

 

 

 

Vi ser fram emot ert anbud!


Enligt uppdrag
Cecilia Karlsson
Upphandlingskoordinator

Publicerad: 2017-03-06 kl. 12:34

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00