H2020.jpg

H2020 - Information och workshop

EU:s program för kommersialisering av innovationer tar företag från prototyp till lansering av produkt eller tjänst.

Horizon 2020

Horizon 2020 är EU:s program för kommersialisering av innovationer och tar företag från prototyp till lansering av produkt eller tjänst. Förra veckan genomfördes två evenemang - en information om det nya arbetsprogrammet och en workshop för företag som vill växla upp sina idéer.

Information om nya arbetsprogrammet 

Hållbar Utveckling Väst höll tillsammans med VGR och Innovatum i ett informationsseminarie om Horizon 2020. Tyngdpunkten låg på det nya arbetsprogrammet Ren, säker och effektiv energi.

Det gavs också grundläggande information om Horizon 2020, tips på vad man ska tänka på inför en ansökan samt inspiration från organisationer som jobbat i Horizon eller andra EU-projekt.

VGR informerade även om Regionalfonderna och det stöd man kan få inför ansökan till EU-programmen.

Workshop H2020 SME 

Horizon 2020 ger goda möjligheter för företag att komma ut på marknaden med sina innovationer och Inspiralia har stor erfarenhet av att skriva ansökningar med över 300 beviljade projekt. 

Innan workshopen berättade man om vad som är nytt inför 2018-2020, den sista delen av Horizon 2020, och även vad som ingår i ansökan och hur tidsramen ser ut. Under workshopen träffades enskilda företag med representanter från Inspiralia för att få ett första stöd i hur de ska gå vidare med sina idéer.

 

Publicerad: 2017-11-28 kl. 08:55

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00