170915 sociala medier.jpg

Fokusgrupp Sälj & Marknad - Sociala medier

Det blir alltmer vanligt att använda sociala medier för att marknadsföra det egna företaget men finns det några risker? Är sociala medier alltid en självklar del i ett företags marknadsföring?

Med hjälp av Livia Norström på Högskolan Väst, tog vi idag ett litet annorlunda grepp om sociala medier.

Vi pratade inte bara om deras förträfflighet, goda exempel och vilket medium man ska använda, utan diskuterade också problem och risker. Hur ska vi t.ex. hantera att vi samtidigt både är privatpersoner och företagsrepresentanter i de flesta sociala media? Att hålla en viss nivå, eller profil, i det professionella livet är nog givet för dom flesta men hur ska vi hantera att dessa gränser suddas ut och att vi alltid är lite av både och?

Kring detta problematiserade vi en hel del på denna träff och ni kan ju gissa om det blev MÅNGA diskussioner och intressanta infallsvinklar!

Tack till alla deltagare och inte minst Livia för en intressant och annorlunda föreläsning om sociala medier!

Publicerad: 2017-09-15 kl. 13:46

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00