170331 3d-skanning, VR, AR.jpg

Fokusgrupp Produktion - 3D-skanning, Virtual reality och Augmented reality

Teknik, teknik, teknik – Virtual Reality* och allt därtill hör inte längre till framtiden. Framtiden är här nu!

Sällan har det fotats och filmats så mycket på en fokusgruppsträff som denna dag. Demonstration av 3D-skanning, möjlighet att testa VR-glasögon samt en ”hel fabrik i min hand” med hjälp av Augmented reality** skapade stort intresse och många upplevde en riktig wow-känsla under dagen.

Semcon stod för tekniken och gav en kort introduktion till hur den används redan idag. Man överraskade oss genom att ha skannat in konferensrummet som vi satt i samt receptionen utanför, detta visades för nyfikna blickar under pausen. Den stora lärdomen här är att en 3D-skanning av en fabrik faktiskt inte tar så lång tid. Materialet man får ut kan redan i denna ”råa” form vara ett utmärkt hjälpmedel för att vandra runt i sin existerande fabrik och t.ex. göra mycket detaljerade mätningar – utan att behöva gå ut med tumstocken i verkligheten.

 

*Virtual reality (VR) eller virtuell verklighet är en datateknik som återskapar en miljö, verklig eller inbillad, och simulerar användarens fysiska närvaro samt miljö för att möjliggöra användarinteraktion.

** Augmented reality (AR) eller förstärkt verklighet är en verklighetstrogen miljö som förstärks eller kompletteras med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data.

Förklaringar hämtade från Wikipedia.

Publicerad: 2017-03-31 kl. 11:04

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00