170427 meet2.jpg

Fokusgrupp Personal & Ekonomi - MEET2, Effektivare möten

Vem önskar inte mer effektivare möten med rätt personer närvarande och färdiga agendor?

Tyvärr ser inte verkligheten riktigt ut på det sättet. De flesta organisationer har många möten där agendan ibland är oklar, folk springer ut och in för att prata i telefon och det kanske inte ens är rätt personer kallade till mötet!

Efter mötet ska också dokumentation sparas så att berörda parter kan se vad man kommit överens om. Är det t.ex. en produktionsförändring med ändrade underlag etc. som efterföljande aktiviteter blir detta oerhört viktigt. Hur ser våra informationsvägar ut för att säkra att alla får informationen? Ibland är en tavla inte tillräcklig då informationen t.ex. behöver kunna läsas av tekniker ute på fältet.

Möten och informationsstrukturer runt dessa blir snabbt komplexa! Tack vare vår medverkan i projektet MEET2 har vi, tillsammans med Chalmers och Swerea samt IUC Wermland, kunnat genomföra en heldags workshop i Åmål för att titta lite närmare på hur man kan komma till rätta med dessa bekymmer.

Stort tack till engagerade företag, Chalmers och Swerea för ett bra genomförande!

Publicerad: 2017-04-28 kl. 09:54

Senast ändrad: 2018-01-01 kl. 03:00